©2011 Powered By IM Group
Logo

CÔNG TY TNHH  MTV SX -TM-DV HOÀNG CÚC NHI

Sản xuất Ghế đá mài - Tượng đá - Đá trang trí - Ống cống. Thiết kế thi công cảnh quan

Giỏ hàng : [0] Sản Phẩm

Bảng giá tượng đá, tượng phật bà quan âm

TƯỢNG PHẬT BÀ QUAN ÂM ĐỨNG ĐÀI SEN

BÁO GIÁ THEO TỪNG KÍCH THƯỚC CỦA TƯỢNG 2011

STT

Tên Sản Phẩm

Kích thước (cm)

ĐVT

Số lượng

Giá tiền

01

Phật bà đứng đài sen

100

Tượng

01

8,500,000

02

Phật bà đứng đài sen

120

Tượng

01

13,500,000

03

Phật bà đứng đài sen

130

Tượng

01

15,500,000

04

Phật bà đứng đài sen

140

Tượng

01

18,800,000

05

Phật bà đứng đài sen

150

Tượng

01

20,000,000

06

Phật bà đứng đài sen

160

Tượng

01

22,000,000

07

Phật bà đứng đài sen

170

Tượng

01

30,500,000

08

Phật bà đứng đài sen

180

Tượng

01

35,500,000

09

Phật bà đứng đài sen

190

Tượng

01

38,000,000

10

Phật bà đứng đài sen

200

Tượng

01

45,000,000

11

Phật bà đứng đài sen

210

Tượng

01

49,000,000

12

Phật bà đứng đài sen

220

Tượng

01

53,000,000

13

Phật bà đứng đài sen

230

Tượng

01

59,000,000

14

Phật bà đứng đài sen

240

Tượng

01

69,000,000

15

Phật bà đứng đài sen

250

Tượng

01

78,000,000

16

Phật bà đứng đài sen

260

Tượng

01

96,000,000

17

Phật bà đứng đài sen

270

Tượng

01

98,000,000

18

Phật bà đứng đài sen

280

Tượng

01

103,000,000

19

Phật bà đứng đài sen

290

Tượng

01

107,000,000

20

Phật bà đứng đài sen

300

Tượng

01

112,000,000


Tượng Phật Đá Điêu Khắc - Vĩnh LongHình ảnh của  Tượng Phật Đá Điêu Khắc

Hình ảnh của  Tượng Phật Đá Điêu KhắcTượng Phật Đá Điêu Khắc - Vĩnh Long Tượng Phật Đá Điêu Khắc - Nghệ thuật - Đồ  Sưu Tầm - Sở thíchTượng Phật Đá Điêu Khắc - Cần bánTượng Phật Đá Điêu Khắc - Vĩnh LongTượng Phật Đá Điêu Khắc - Việt Nam₫ 0,00 CƠ S� SẢN XUẤT V� KINH DOANH �� MỸ NGH�  HUY H�NGHình ảnh của  Tượng Phật Đá Điêu Khắc
Hình ảnh của Tượng Phật Đá Điêu Khắc 
Tượng Phật Đá Điêu Khắc -
Tượng Phật Đá Điêu Khắc - Nghệ thuật - Đồ Sưu Tầm - Sở thích 

Tượng Phật Đá Điêu Khắc - Cần bán
  Tượng Phật Đá Điêu Khắc - Vĩnh LongTượng Phật Đá Điêu Khắc - Nghệ thuật - Đồ  Sưu Tầm - Sở thíchTượng Phật Đá Điêu Khắc - Cần bánTượng Phật Đá Điêu Khắc - Vĩnh Long
Tượng Phật Đá Điêu Khắc - Vĩnh Long 

Tượng Phật Đá Điêu Khắc - Việt Nam 
₫ 0,00 
Hình ảnh của Tượng Phật Đá Điêu Khắc 

Tượng Phật Đá Điêu Khắc -

Tượng Phật Đá Điêu Khắc - Nghệ thuật - Đồ Sưu Tầm - Sở thích 

Tượng Phật Đá Điêu Khắc - Cần bán


Tượng Phật Đá Điêu Khắc